Twój koszyk jest pusty!

Warunki użytkowania

Jak tego używamy?

Naszym głównym celem w zbieraniu informacji od Ciebie jest zapewnienie Państwu skutecznego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb podczas korzystania z naszych usług. Pozwala nam to zwiększyć zakupy online, dostarczając produkty i usługi, które zaspokajają Twoje szczególne potrzeby i sprawiają, że korzystanie z naszej witryny jest bardziej satysfakcjonujące. Korzystamy z Twoich informacji na kilka sposobów. Na przykład przeprowadzamy wewnętrzne badania dotyczące demografii użytkownika, zainteresowań i korzystania z witryny, aby lepiej zrozumieć i służyć. Możemy również wykorzystać Twoje informacje do dostarczenia informacji, które w niektórych przypadkach są skierowane na Państwa zainteresowania.


Jak chronimy Twoje informacje?

Nasza strona wykorzystuje standardową technologię i starania mające na celu ochronę poufności Twoich danych osobowych. Należą do nich bezpieczne serwery i zapory. Wszystkie gromadzone przez nas dane użytkowników są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Dostęp do tych informacji uzyskują wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonania określonego zadania.


Zatwierdzenie zamówienia

Pamiętaj, że mogą wystąpić pewne zlecenia, których nie możemy zaakceptować i muszą anulować. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania zamówienia z jakiegokolwiek powodu. W niektórych sytuacjach, które mogą spowodować anulowanie Twojego zamówienia, należy wziąć pod uwagę ograniczenia dotyczące ilości dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędów w informacji o produktach lub cenach lub problemów zidentyfikowanych przez nasz dział ds. Kredytowania i oszustwa. Przed zaakceptowaniem dowolnego zamówienia możemy wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli anulujemy wszystkie lub część Państwa zlecenia lub jeśli dodatkowe informacje są wymagane, aby zaakceptować Twoje zamówienie.


Siła wyższa

Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłce lub dostawie towaru z powodu wojny, trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru i innych przyczyn siły wyższej uzgodnionych przez obie strony. Jednakże Sprzedający doradzają nabywcom faksem / teleksem, niezwłocznie z takim zdarzeniem, aw ciągu czternastu dni później przesyłają pocztą lotniczą Kupujący za ich przyjęcie zaświadczenie wydane przez właściwe władze miejsca, w którym wypadek ma miejsce jako dowód . W takich okolicznościach Sprzedający są jednak nadal zobowiązani do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przyspieszenia dostawy towarów. W przypadku opóźnienia dostawy przekraczającego dziesięć tygodni Kupujący mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy.


Generał

Niniejsza Umowa stanowi kompletną zgodę stron i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i oświadczenia między nimi. Nagłówki używane w niniejszych Warunkach Użytku są jedynie w celach referencyjnych iw żadnym wypadku nie definiują ani nie ograniczają zakresu sekcji. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niemożliwe do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, przepis ten zostanie zreformowany tylko w zakresie niezbędnym do uczynienia go wykonalnością, a pozostałe warunki niniejszej Umowy pozostaną w mocy. Uchybienie przez Firmę naruszeniu niniejszej Umowy przez Użytkownika lub inne osoby nie stanowi zrzeczenia się i nie ogranicza praw firmy do takich naruszeń lub późniejszych naruszeń.

SITE MAP
  • Drużyny 2018-19
  • Drużyny Dzieci 2018-19
  • Narodowa 2018
  • Narodowa Dzieci 2018
  • Drużyny Ladies 2018-19
  • Drużyny 2017-18
  • Drużyny Dzieci 2017-18
  • Drużyny Kobiety 2017-18